Odhady nemovitostí v Karlovarském kraji

Nabízím služby odhadce nemovitostí, tedy ohodnocení nemovitého majetku například pro účely bankovního úvěrového řízení, koupě a prodeje nemovitostí, nebo pro účely určení hodnoty nemovitosti pro výpočet dědické daně či mimosoudního nebo majetkoprávního vypořádání.

Nabízím zejména odhady bytů, rodinných domů, nebytových prostor, pozemků a rekreačních objektů.

Nabízím též vyplnění přílohy pro dańové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí v případě zvolení směrné hodnoty pro určení srovnávací dańové hodnoty.

Své služby nabízím na celém území Karlovarského kraje, případně i za jeho hranicí.

Termíny a podklady

Termíny vyřízení jsou individuální, obvykle se pohybují v rozmezí 2-4 týdnů. Pro rychlé a správné vyřízení Vaší objednávky je stěžejní dodání veškerých potřebných podkladů. Tyto dokumenty se liší podle typu objektu či pozemku, pro který se vytváří odhad hodnoty.

Pročtěte si prosím tedy pozorně seznam podkladů potřebných pro Vaši objednávku.

Další nutnou podmínkou pro vyhotovení odhadu je má účast na místním šetření, tedy má osobní přítomnost na místě nemovitosti.

Ceník

Ceny za nabízené služby jsou stanovovány individuálně dle rozsahu a náročnosti výkonu, typu nemovitosti a typu ohodnocení.

Nabízím podle požadavku objednatele ohodnocení podle ceny tržní v dané lokalitě, případně dle ceny určené zákonem 151/1997sb dle platné vyhlášky (tzv. "administrativní cena").

Nejsem soudní znalec - nabízím pouze odhady hodnoty pro komerční účely.

Pro zjištění orientační ceny odhadu pro danou nemovitost se podívejte do ceníku, případně zašlete on-line poptávku ohodnocení.

 
Template downloaded from FreeThemes4all.com
Design by Tomáš Bařtipán